Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen , Hvad gør vi for dig, referater af Kredsstyrelsesmøder, vederlag.

Formand Simon Gotthelf Kristensen

Valgoplaeg Simon

Næstformand Karsten Jørgensen

Karsten

- desuden sagsbehandler.

 Louise

Kredsstyrelsesmedlem Louise Kragh Pedersen

- kredsens pædagogisk ansvarlige og repræsenterer kredsen i samarbejdet om pædagogiske forhold med de fynske kredse. Derudover har Louise ansvaret for TR-uddannelse, samt kurser. 

 Kaare

Kredsstyrelsesmedlem Kåre Holbæk.

 - Kredskasserer og arbejdsmiljøansvarlig.

 - kredsens ansvarlige vedr.  spørgsmål om arbejdsmiljø, og repræsenterer kredsen i samarbejdet om arbejdsmiljøet med de fynske kredse. Derudover afholder foreningen årligt konferencer i forbindelse med arbejdsmiljøet, som Kåre deltager i.

 Hvad gør vi for dig:

Vi varetager dine interesser i alle forhold vedrørende løn- og arbejdstid.

Vi varetager dine pædagogiske interesser ved fx at rejse debatter om skoleforhold i MED-udvalget og blandt politikerne i Assens Kommune.

Vi varetager forhandling af lokalløn.

Vi varetager dine tjenstlige interesser, f.eks. ved at indgå i forhandlinger med kommunen om håndtering af arbejdstid.

Du får sagsbehandling i forbindelse med løn, pension, orlov samt andre områder.

Din tillidsrepræsentant eller kreds står til rådighed som bidder ved forskellige typer af samtaler med ledelsen, jobcenter eller andre.

Derudover deltager din tillidsrepræsentant en gang om måneden i  møde på kredskontoret for at  ajourføre sig. Din tillidsrepræsentant  vil kunne hjælpe dig, hvis du har problemer med løn eller andet på din arbejdsplads.

Referater fra 2024

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 15. maj

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 1. maj 

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 8. april

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 20. marts

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 6. marts 

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 21. februar

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 31. januar

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 24. januar 

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 10. januar

Referater fra 2023

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 20. december 2023

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 6. december 2023

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 15. november 2023

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 25. oktober 2023

Referat af kredssstyrelsesmøde d. 11. oktober 2023

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 30. august 2023

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 16. august 2023

Referat af Kredsstyrelsesmøde d. 14. juni 2023

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 17. maj 2023

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 19. april 2023

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 1. marts 2023

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 2. februar 2023

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 25. januar 2023

 

 

 Vederlag til formand/sagsbehandler er besluttet på generalforsamlingen i Vestfyns Lærerkreds i marts 2022.

Formanden for Vestfyns Lærerkreds tildeles pr. 1.4.2022 et årligt vederlag på 120.000 kr. i niveau 31.3.2000.

Sagsbehandler tildeles pr. 1.4.2022 et årligt vederlag på 105.000 kr.  i niveau 31.3.2000.

Tillæggene er pensionsgivende.

Faste tillæg udover lønnen for en overenskomstansat lærer med 12 års erfaring som underviser i Assens Kommune, som ikke udbetales for varetagelse af funktioner i stillingen som formand/sagsbehandler, kan modregnes i vederlaget 1:1.

Det gælder f.eks. specialskoletillæg, personligt specialundervisningstillæg, undervisningsvejleder, personlige tillæg (konkret vurdering), mm.

Lokallønstillæg, der kollektivt udmøntes til lærerne på stamskolen, modregnes ikke.

Kredsstyrelsen har bemyndigelse til at beslutte den konkrete modregning efter disse retningslinjer.