Kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen sommer 2016
Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer:

Formand John Rasmussen (På billedet bagest t.v.)

John har det overordnede ansvar, men arbejdsopgaverne er delegeret ud, så kredsstyrelsesmedlemmerne har hvert sit hovedansvarsområde.  John beskæftiger sig, udover det politiske arbejde med arbejdstid og pension.

Næstformand Karsten Jørgensen (På billedet bagest t.h.)

Karsten har konkret med sagsbehandling at gøre.  Derudover er han kredsens kasserer.

Kredsstyrelsesmedlem Anette Kristensen (På billedet forrest t.h.)

Anette er kredsens pædagogiskansvarlige og repræsenterer kredsen i samarbejdet om pædagogiske forhold med de fynske kredse. Derudover har Anette ansvaret for TR-uddannelse, samt kurser. 

Kredsstyrelsesmedlem Simon Gotthelf (På billedet forrest t.v.)

Simon beskæftiger sig med spørgsmål vedr. arbejdsmiljø, og repræsenterer kredsen i samarbejdet om arbejdsmiljøet med de fynske kredse. Derudover afholder foreningen årligt konferencer i forbindelse med arbejdsmiljøet, som Simon deltager i.