Tillidsrepræsentanten

Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage medlemmers interesser over for ledelsen på arbejdspladsen samt at formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.

Kredskalender 23-24

Kredskalender 24_25

Foreningen tilbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter at gennemføre organisationsuddannelsen.


Desuden modtager TR jævnligt skrivelser, TR-nyt mv. fra Danmarks Lærerforening. 

Foreningens repræsentant på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten arbejder således inden for de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.

 Samtale med nye medlemmer.

Der er udarbejdet et ark som oplæg til samtale og velkomst mellem TR og den nye kollega. Formålet med samtalen er, at sikre den nye kollega den rigtige løn, ferierettigheder osv. Arkets punkter er et afsæt til at få talt om en række vigtige forhold, når man er nyansat.

Arket findes her