Kredsen

Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant. AMR skal være med til at identificere problemer, udfordringer og mål - og sikre løsninger heraf.

Mere konkret består arbejdsmiljørepræsentantens opgaver bl.a. i:

  • at deltage i arbejdsmiljøorganisationens møde og øvrige arbejde
  • at deltage i udarbejdelsen af virksomhedens Arbejdspladsvurdering(APV)
  • at rådgive og blive hørt, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
  • at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
  • at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress
  • at sikre, at arbejdsskader bliver anmeldt til Willis
  • at deltage i undersøgelsen af arbejdsulykker
  • at holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder har han/hun krav på at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet, og om der er blevet afgivet påbud.
  • at være tilgængelige for sine kolleger - orientere, besvare spørgsmål, osv.

Arbejdsmiljørepræsentanten har krav på at have den nødvendige tid stillet til rådighed for at klare ovenstående opgaver.