Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant. AMR skal være med til at identificere problemer, udfordringer og mål - og sikre løsninger heraf.

Mere konkret består arbejdsmiljørepræsentantens opgaver bl.a. i:

  • at deltage i arbejdsmiljøorganisationens møde og øvrige arbejde
  • at deltage i udarbejdelsen af virksomhedens Arbejdspladsvurdering(APV)
  • at rådgive og blive hørt, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
  • at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
  • at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress
  • at sikre, at arbejdsskader bliver anmeldt til Willis
  • at deltage i undersøgelsen af arbejdsulykker
  • at holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder har han/hun krav på at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet, og om der er blevet afgivet påbud.
  • at være tilgængelige for sine kolleger - orientere, besvare spørgsmål, osv.

Arbejdsmiljørepræsentanten har krav på at have den nødvendige tid stillet til rådighed for at klare ovenstående opgaver.

Lovpligtig uddannelse

Alle medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal kvalificeres til at løse opgaverne om arbejdsmiljø. Både arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og arbejdslederen (AL) skal derfor gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed. 

 

Den 3-dages uddannelse skal være gennemført senest tre måneder efter valget og tilbydes af flere forskellige kursusudbydere.

Mange kommuner vælger dog selv at afholde kurset for kommunens ansatte. Der kan derfor opstå ventetid ud over de tre måneder. Tal med din leder om det, hvis fristen ikke kan overholdes.

Tilbud om ekstra uddannelse

Udover de tre dage skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen  to dages uddannelse, som skal være gennemført inden et år efter valget.
Endelig skal arbejdsgiveren tilbyde 1½ dags uddannelse hvert år herefter. Der er krav om, at uddannelsens indhold skal modsvare kompetencebehovet i arbejdsmiljøgruppen.

 Medsystemet

 I Assens Kommune er der indgået en lokal MEDaftale.

Det betyder, at man  har aftalt, hvordan man skal organisere samarbejdet om arbejdsmiljøet.  Det er beskrevet i MED-aftalen, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet er organiseret. 

MEDaftalen gældende for Assens Kommune kan findes på kommunens intranet: Aksen.