Generalforsamling

Generalforsamling
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i årets første kvartal.  Der indkaldes til generalforsamling med minimum 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og på hjemmesiden.