Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i lige år i årets første kvartal.  Der indkaldes til generalforsamling med minimum 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og på hjemmesiden.

 Vedtægter:

Vestfyns Lærerkreds

Vestfyns Lærerkreds Særlig Fond