Medlemmer

Medlemskab og kontingent. Læs om: Indmeldelse, kontingent, startmedlemsskab, kontingentnedsættelse, skift af ansættelsessted, udmeldelse, udmeldelse for pensionister, medlemsfordele

 

Indmeldelse:

Som medlem af Vestfyns Lærerkreds og dermed Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Du melder dig ind ved at logge dig ind med MITID her 

Hvis du inden indmeldelsen er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at melde dig ud, da der ikke sker en automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.

Kontingent

Er du lærer eller børnehaveklasseleder betaler du pr. måned ialt kr. 613. Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 384

DLF        kr. 229

I alt        kr. 613

Er du psykolog eller tale/høre vejleder, betaler du pr. måned ialt kr. 613. Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 384

DLF        kr. 229

I alt        kr. 613

Dit kontingent betales via BS.

Er du særlig medlem af Vestfyns Lærerkreds, betaler du pr. måned ialt kr. 202. 

Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 104,00

DLF        kr.   98,00

Ialt         kr. 202,00

Kontingentet betales via BS.

Når du går på pension, overføres du til pensionistfraktionen. Se hvad du betaler som pensionist eller efterlønsmodtager her

Startmedlemskab

Startmedlemskabet indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, bevilges 50 % kontingentnedsættelse i de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen jvf. vedtægterne. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.

Kontingentnedsættelse

 Du har mulighed for kontingentnedsættelse eller fritagelse i en given periode. Som udgangspunkt bevilliges kontingentnedsættelse ikke med tilbagevirkende kraft. Ligeledes gives nedsættelser kun for hele måneder. 

Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Skal du meddele det til Danmarks Lærerforening via Min side.

 Udmeldelse:

 Læs udmeldelses-betingelserne for Danmarks Lærerforening.

Udmeldelse relevant for pensionister/efterlønsmodtagere:

Betaler du til den frivillige gruppelivsforsikring, bør du blandt andet være opmærksom på at du mister retten til følgende ved udmeldelse:

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.

Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom, du kan se den aktuelle dækning her.

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af denne dækning.

 Medlemsfordele

klik på linket her for at læse om de fordele du har.