Kredsen

Pensionister

Information For Seniorer
Som pensionist eller efterlønsmodtager kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening, og nyde en lang række fordele.

Råd og vejledning

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, skal du henvende dig til os.

Stemmeret og indflydelse.

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i din lokale kreds. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.
Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område.
Ved urafstemningerne i KTO-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

Forhandling af pension

Danmarks Lærerforening er din forhandlingsberettigede organisation. Når foreningen forhandler løn, kan det have en afsmittende virkning på din pension.

Medlemsbladet Folkeskolen

Du modtager medlemsbladet hver uge, du kan benytte foreningens Sinatur hoteller, leje foreningens feriehuse og optage medlemslån. Desuden kan du deltage i foreningens seniorkurser.

Ferie- og rekreationsophold

Du og din familie kan holde ferie på et af de dejlige Sinatur hoteller. Denne mulighed gælder fortrinsvis i skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser m.m. ved at henvende dig direkte til Sinatur.
Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et rekreations ophold.

Feriehuse

Foreningen råder over seks feriehuse og fem ferielejligheder, som du kan leje med pensionist rabat.

Seniorkurser

Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne holdes på Sinatur hotellerne. Ægtefæller, der ikke selv er medlemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en forhøjet kursusafgift. 

Nordisk pensionisttræf

Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS, arrangerer hvert år et pensionisttræf af fem dages varighed. Træffet afholdes på skift af de nordiske lærerorganisationer. Foreningen yder et mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensonisttræffene i medlemsbladet i februar/marts måned.