GDPR

Persondata
Jf. EU forording 2016/679 - (generel forordning om databeskyttelse) ("GDPR")finder du dokumentet, som beskriver hvordan vi behandler personfølsomme oplysninger.

Som dataansvarlig er Vestfyns Lærerkreds forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig.  Her kan du læse, hvordan vi behandler dem - f.eks. indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer.

Sådan indsamler og behandler vi data om dig.