Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer Hermed indkalder kredsstyrelsen til generalforsamling i Samlingshuset Bethesda, Vestergade 8, 5492 Vissenbjerg Torsdag d. 14. marts kl. 16.30 Vedhæfter er foreløbig dagsorden, oplysning om, hvordan man stiller op til diverse poster, samt skriftlig beretning 2024. Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende spisning, bedes man give besked om dette senest d. 4. marts på 084@dlf.org.

Foreløbig dagsorden og oplysninger om mulighed for at stille op.

Skriftlig beretning 2024

Emner

Målgruppe