Kredsen Arbejdsmiljørepræsentanten

MED-systemet

I Assens Kommune er der indgået en lokal MEDaftale.

Det betyder, at man  har aftalt, hvordan man skal organisere samarbejdet om arbejdsmiljøet.  Det er beskrevet i MED-aftalen, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet er organiseret. 

MEDaftalen gældende for Assens Kommune kan findes på kommunens intranet: Aksen.