Arbejdsmiljø

Stress Stress

Stress opstår typisk i situationer, hvor der er en ubalance imellem de krav omverdenen stiller til os og de ressourcer, vi har til rådighed. Se nærmere på hvilke værktøjer der er til rådighed.

Psykisk Psykisk

Psykisk arbejdsmiljø betegner mange faktorer på arbejdspladsen. Det kan blandt andet være balancen mellem ressourcer og krav. Se hvilke "værktøjer" vi har samlet til hjælp.

Fysisk Fysisk

Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på din arbejdsplads, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan fx være støj, lys, indeklima, indretning og ergonomi. Tag et kig i "værktøjskassen"

Arbejsskade Arbejsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Læs om definitionen på ulykker og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning og hvordan din kreds kan hjælpe dig.

Samarbejde Samarbejde

Det handler om den samlede arbejdsplads, dens værdier og aftaler, de kollegiale relationer samt støtte og adfærd i forhold til netop de fælles opgaver omkring eleven. Se hvilke guldkorn vi har fundet vedr. samarbejde

Vold, trusler og magtanvendelse Vold, trusler og magtanvendelse

I lyset af at vi ser en stigning i arbejdsskader, som omhandler vold og trusler fra elever samt afskedigelser, som omhandler magtanvendelse, har Danmarks Lærerforening udarbejdet en pjece, som vejleder dig – både i forhold til det forebyggende arbejde, og når skaden er sket.