Arbejdsmiljø

Stress Stress

Stress opstår typisk i situationer, hvor der er en ubalance imellem de krav omverdenen stiller til os og de ressourcer, vi har til rådighed. Se nærmere på hvilke værktøjer der er til rådighed.

Fysisk

Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på din arbejdsplads, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan fx være støj, lys, indeklima, indretning og ergonomi. Tag et kig i "værktøjskassen"

Arbejsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Læs om definitionen på ulykker og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning og hvordan din kreds kan hjælpe dig.

Vold, trusler og magtanvendelse Vold, trusler og magtanvendelse

I lyset af at vi ser en stigning i arbejdsskader, som omhandler vold og trusler fra elever samt afskedigelser, som omhandler magtanvendelse, har Danmarks Lærerforening udarbejdet en pjece, som vejleder dig – både i forhold til det forebyggende arbejde, og når skaden er sket.