Arbejdsmiljø Stress

Kend din stress

Kend din stress – tæm din stress

Dette værktøj har til formål, at I bliver fortrolige med stressen. I lærer at kende den, og I lærer at reagere hensigtsmæssigt på den. Det sker bedst, når I ikke bliver bange for den eller lader jer opsluge af den. Jo mere fortrolige I er med, hvordan og hvornår stressen kommer til udtryk, jo tidligere har I mulighed for at reagere. 

Læs mere om værktøjet her