Arbejdsmiljø Arbejsskade

Ulykke eller erhvervssygdom

Ulykke eller erhvervssygdom?

Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker, din læge skal anmelde erhvervssygdomme.

  • En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller en påvirkning, der er sket indenfor fem dage.
  • En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere end fem dage.

Det er altså varigheden af påvirkningen, der afgør definitionen på arbejdsskaden. Hvor længe, du er syg bagefter (følgerne af skaden) er en anden sag.

Derudover skal der være sammenhæng mellem årsagen til skaden og arbejdets udførelse.