Arbejdsmiljø Arbejsskade

Få hjælp til din arbejdsskade

Er du kommet ud for en arbejdsskade anbefaler vi, at du kontakter os. Her kan du få hjælp til anmeldelse af arbejdsskaden, problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsskadestyrelsen.

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af sygemelding, overgang til fleksjob, afsked eller andet, er det meget vigtigt, at du retter henvendelse til vores sagsbehandler Karsten Jørgensen.

Arbejdsskader, hvor der formodes et varigt mén eller nedsat erhvervsevne, sendes via kredsen til Hovedforeningen, hvor et team af konsulenter hjælper med at få den bedst mulige afgørelse af sagen.