Generalforsamling 2022

Hermed udsendes foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Vestfyns Lærerkreds d. 2.3.2022. I Medlemsnyt kan man desuden læse om omlægning af kontingentopkrævning til kvartalsopkrævning. Sammen med den foreløbige dagsorden udsendes skriftlig beretning for 2021-22.

Medlemsnyt februar 2022

Skriftlig beretning 2020-21

Emner

Målgruppe