Medlemsnyt august 2020

Afstemning (1)
Læs kredsstyrelsens anbefalinger til afstemningen om Arbejdstidsaftalen indgået mellem LC og KL.

Medlemsnyt august 2020

Emner

Målgruppe