Kredsen TR

Samtale mellem TR og ny kollega

Tr Samtale
Der er udarbejdet et ark som supplement til din samtale og velkomst til den nye kollega.

Formålet med at indsamle oplysningerne er, at sikre den nye kollega den rigtige løn, ferierettigheder osv. Arkets punkter er et afsæt til at få talt om en række vigtige forhold, når man er nyansat.

Arket findes her