Kredsen Pensionister

Pensionistudvalget

Der er i Vestfyns Lærerkreds nedsat et pensionistudvalg. Udvalget tilrettelægger årets aktiviteter.

Kontakt kredsen, hvis du har spørgsmål til pensionistuydvalget.

Der afholdes 4 arrangementer om året:

2 foredragseftermiddage (forår og efterår)

1 sommerudflugt med bus

1 julearrangement på Gl. Avernæs

Når tiden nærmer sig, sender pensionistudvalget indbydelser ud på mail til ovenstående arrangementer.