Spørgsmål & Svar Information til seniorer

Praktiske oplysninger ved pensionering og fratrædelse.

Tjenestemandspensionen udbetales forud – ved månedens start

Efterløn. Evt. efterløn udbetales bagud – når måneden er gået.

Folkepension. Når man bliver 65 år, så er man berettiget til folkepension. Den udbetales bagud. Folkepensionens grundbeløb udgør ca. 65.000 kr./år. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at man selv skal ansøge om folkepensionen.

Gruppeliv. Som førtidspensionist kan du vælge. Om du vil fortsætte i DLF´s frivillige gruppelivsforsikring til du fylder 67 år, eller om du vil ophæve medlemsskabet.

ATP. Når du bliver folkepensionist, så har du ret til ATP. ATP sender dig automatisk et skema – men det kan fejle. Så skal du rette henvendelse til ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, se evt. under nyttige links.

Ferie. Ved ophør i stillingen har man opsparet ferie til gode – herunder også den sjette ferieuge i fratrædelsesåret. Denne godtgørelse for restferie udbetales/ved sidste lønudbetaling.

Andre pensioner. Du kan få oplysning om andre pensioner på www.pensionsinfo.dk.