Spørgsmål & Svar Ferieregler

Sygdom opstået før ferien

Retten til erstatningsferie ved sygdom opstået før 1. feriedag er ikke ændret. Her har man altid ret til erstatningsferie for de feriedage, som bliver omfattet af sygemeldingen. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Man skal senest melde sig syg ved arbejdstids begyndelse, den første feriedag. Der kan være lokalt aftalte retningslinjer for sygemelding, som skal følges. Ellers vil det være tilstrækkeligt, at sende en mail til sin skoleleder. Eventuel raskmelding sendes på samme måde.