Spørgsmål & Svar Ferieregler

Ferie med løn

Ferie optjenes i overgangen til samtidighedsferie i perioden 1. januar 2019-31. august 2019. Den optjente ferie afholdes i det efterfølgende ferieår: i dette tilfælde 1. maj 2020 - 31. august 2020. 

Optjent ferie i perioden 1. september 2020 - 31. august 2020 indsættes i en særlig fond, ‘Lønmodtagernes Feriemidler’ . Den får til opgave at forvalte og administrere de tilgodehavende feriemidler. Midlerne udbetales, når man forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst i oktober 2021.

Man kan kun regne med at få sædvanlig løn i ferien, hvis man har været ansat i Assens Kommunes skolevæsen i hele det foregående optjeningsperiode. Lærere og børnehaveklasseledere har 5 ugers ferie pr. år+ den 6. ferieuge, som er omfattet af særlige regler. I Assens Kommunes skolevæsen er de 4 ugers sommerferie placeret de sidste 20 hverdage af juli måned, og den sidste uges ferie er placeret i uge 42. Der er tale om kollektiv ferielukning, hvilket betyder, at alle har ferie samtidigt. Man har ikke mulighed for at møde på arbejde, selv om man egentlig ikke har optjent ferie.

Nogle ansatte kan risikere at stå uden indtægt i form af løn, feriepenge eller feriedagpenge i en del af ferieperioden. Det er normalt nyuddannede, der kommer i den situation, men det kan også blive aktuelt, hvis man har skiftet job og har holdt al sin ferie (både fra arbejdsgiver og a-kasse) i det tidligere ansættelsesforhold.

Hvis man ikke har optjent ret til løn, feriepenge eller feriedagpenge til dækning af hele den kollektive ferieperiode, har man mulighed for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i resten af ferieperioden.

Eksempel:

1) Hvis du i starten af optjeningsåret var ledig med arbejdsløshedsdagpenge i 3 måneder, så har du ret til feriedagpenge, som beregnes på baggrund af de dagpengeudbetalinger, som du modtog i disse tre måneder.

2) Har du derefter været ansat ved en anden arbejdsgiver i 4 måneder, så har du et feriekort fra denne arbejdsgiver på 4 * 2,08 = 8,32 dage.

3) Har du så været ansat ved skolevæsenet i 5 måneder fra 1. august 2019, så har du efter ferieaftalen 1 X 2,08 dage med sædvanlig løn i den kommende sommerferie.

Du skal først bruge din ferie med løn, så din ferie med feriekort og til sidst din ferie med feriedagpenge. Hvis du ikke har dage nok til at dække den kollektive ferielukning, så skal du melde dig ledig. Man melder sig ledig på www.jobnet.dk den første feriedag, hvor man er uden økonomisk dækning. Udbetalingen af dagpenge forudsætter, at man har ret til dagpenge ved ledighed og samtidig er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at Jobcenteret kan kontakte dig fra dag til dag, og at du skal opholde dig i Danmark.

Hvis du har modtaget feriekort fra din(e) tidligere arbejdsgiver(e) med oplysning om antal optjente feriedage/timer, er det din nuværende arbejdsgiver, der skal underskrive dine feriekort. Er feriekortet fra Feriekonto, så underskriver du det selv.