Spørgsmål & Svar Ferieregler

6. Ferieuge

Fra 1. maj 2015 følger du og dine kolleger de generelle ferieregler.

6. ferieuge efter 1. maj 2015

Reglerne for optjening og afholdelse af 6. ferieuge er uændrede.

Fra 1. maj 2015 følger du og dine kolleger de generelle ferieregler med den undtagelse, at der skal gives besked senest 1. maj, om 6. ferieuge skal afholdes eller udbetales. Din skoleleder kan fastsætte en anden dato for, hvornår der skal gives besked om udbetaling eller afholdelse af ferieugen. I Assens Kommune er datoen 1. februar. Der skal dog ikke samtidig gives besked om, hvornår 6. ferieuge skal afvikles, hvis afvikling er valgt. Ferieaftalen er en generel aftale, der kan findes her. 6. ferieuge er beskrevet i kapitel 5 § 18 side 11-13.

Ferieaftalen bruger begrebet ferietimer i forbindelse med optjening og afvikling af ferie, men ferie skal som udgangspunkt holdes i hele dage.

Afvikling og optjening

6. ferieuge optjenes sideløbende med 1. – 5. ferieuge i optjeningsåret (kalenderåret) og afvikles i det efterfølgende ferieår. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende kalenderår. Har du således arbejdet i dit nuværende ansættelsesforhold i hele 2016, og du vælger at afholde 6. ferieuge, vil du have en uges ferie med løn, til afvikling i ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018. Med de nye regler sker afviklingen af 6. ferieuge således uafhængigt af skoleåret.

Placering af 6. ferieuge

Som udgangspunkt bestemmer medarbejderen helt selv, hvornår feriedagene fra 6. ferieuge afvikles. Det forudsættes dog, at medarbejderen giver besked til lederen så tidligt som muligt i ferieåret, det vil sige, lige så snart medarbejderen ved, hvornår feriedagene ønskes afholdt.

Lederen kan ikke varsle, hvornår 6. ferieuge skal afholdes.

Hensynet til arbejdets udførelse kan hindre afviklingen af feriedagene. Har en meget stor del af medarbejderne på arbejdspladsen eksempelvis valgt den samme dag til afvikling af en feriedag, kan hensynet til arbejdets udførelse hindre, at alles ønsker om afvikling på denne dag kan opfyldes.

 

6. ferieuge og sygdom.

Hvis en medarbejder er syg før afholdelse af 6. ferieuge, har den ansatte ret til at få ferien suspenderet efter ferieaftalens § 21. At ferien er suspenderet betyder, at ferien i stedet skal afholdes på et andet tidspunkt.

Hvis medarbejderen bliver syg under afholdelse af 6. ferieuge, gives der ikke erstatningsferie, medmindre arbejdsgiveren skønner, at der foreligger særlige omstændigheder for, at ferien helt eller delvist suspenderes.

6. ferieuges samspil med arbejdstidsreglerne

Arbejdstidsreglerne fastlægger, at feriedage indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte timetal. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Dette gælder for såvel 6. ferieuge som øvrig ferie.

Ønsker en medarbejder 6. ferieuge afviklet som en generel lettelse i det daglige arbejde, som det kendes fra de tidligere regler, er dette også muligt. Placerer medarbejderen feriefridagene på dage, hvor der er planlagt med 0 timers arbejdstid (de såkaldte ”0-dage”) og aftaler, at de tæller som 37 timer, skal der arbejdes 37 timer mindre på de øvrige arbejdsdage.

Karsten Jørgensen, sagsbehandler, 20.03.2015.