Spørgsmål & Svar Barsel

Tjeklister

Tjekliste (moder):

Givet arbejdsgiver besked 3 måneder før fødslen

 

Planlagt placering af barselsorlov

 

Talt med kredsen (gerne før fødsel og inden 8 uger efter)

 

Meddelt arbejdsgiver tidspunkt for tilbagevenden inden 8 uger efter fødsel

 

Aftalt med arbejdsgiver hvad der skal ske med ferie, der ikke afholdes pga. barsel

 

Modtaget og udfyldt Skema fra Udbetaling Danmark senest 8 uger efter lønophør.

 

(Udbetaling Danmark skal orienteres om planer om forlængelse 14 dage før dagp.perioden)

 

Søgt nedsat kontingent hos DLF for dagpengeperioden

 

 

Tjekliste (fader):

Givet arbejdsgiver besked 4 uger før fødsel om de 2 uger i forbindelse med fødsel

 

Give arbejdsgiver besked om evt. anden barselsorlov indenfor de første 14 uger fødsel. Besked gives mindst 4 uger før afholdelse

 

Planlagt placering af barselsorlov

 

Givet arbejdsgiver besked om afholdelse af ”udvidet fædreorlov” inden 46 uger efter fødslen. Besked gives mindst 4 uger før afholdelse

 

Talt med kredsen (gerne før fødsel og inden 8 uger efter)

 

Meddelt arbejdsgiver tidspunkt for tilbagevenden inden 8 uger efter fødsel

 

Aftalt med arbejdsgiver hvad der skal ske med ferie, der ikke afholdes pga. barsel

 

Modtaget og udfyldt Skema fra Udbetaling Danmark senest 8 uger efter lønophør.

 

(Udbetaling Danmark skal orienteres om planer om forlængelse 14 dage før dagp.perioden)

 

Søgt nedsat kontingent hos DLF for evt. dagpengeperiode