Spørgsmål & Svar Barsel

Pensionsforhold

Lærernes Pension som forsikring.

Lærernes Pension indeholder foruden alderspensionen også en forsikringsdel, der omfatter invaliditet og død. Hvis medlemmets indbetalinger ophører i en orlovsperiode uden løn, opretholdes forsikringsdelen i indtil 12 måneder, idet betalingen herfor tages af det opsparede depot. Hvis depotets værdi ikke er tilstrækkelig, opretholdes dækningen så længe som muligt, dog altid mindst 6 måneder (ny-ansatte!). Dækningen ved død og invaliditet falder, og alderspensionen bliver selvfølgelig lavere, hvis der ikke indbetales præmie. Nedsættelsen afhænger af depotet på ændringstidspunktet. Hvis depotet på et tidspunkt bliver 0 kroner, ophæves forsikringen.

Når den automatiske dækningsperiode udløber retter Lærernes Pension altid henvendelse til medlemmet, for at give medlemmet mulighed for at tage stilling til forskellige muligheder for fortsættelse.

Pensionsoptjening under hele barselsperioden.
Tidligere har man kun optjent pension under den del af barslen, hvor man fik fuld løn. Fra den 1. oktober 2005 optjener man også pension i de almindelige uger af barslen, hvor indtægten er dagpenge.

Hvis man vælger at strække de sidste dagpengeuger af barslen med 8 eller 14 uger, får man ikke fuld pensionsindbetaling i de ekstra uger. Man får den samme sum.

Ansatte, der har børnepasningsorlov, får også indbetalt pensionsbidrag.