Spørgsmål & Svar Barsel

Generelt

Generelt - Barsel

Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget før fødslen. Perioden regnes fra og med dagen efter fødslen eller fra hjemkomsten (efter indlæggelse).

Den lønnede del: De første 14 uger er reserveret til moderen. I samme periode er 2 uger reserveret til faderen.

Derudover er der mulighed for yderligere 19 uger med løn, hvis begge forældre er på kommunal overenskomst.

Det er: 7 uger til faderen, 6 uger til moderen og 6 uger, der frit kan fordeles mellem de to.

Herefter er der 13 uger med dagpenge, som frit kan fordeles mellem de to.

Hvis kun den ene forælder er på kommunal overenskomst kan han/hun tage de 6(7) + 6 = 12(13) uger. Herefter er der 20(19) uger med dagpenge, som frit kan fordeles mellem de to.

Den lønnede del skal afholdes før ulønnet orlov.

Reglerne gælder også for adoptanter, der modtager barn efter 31. marts 2008.

Eksempler på afholdelse af barselsorlov

Eksemplerne tager udgangspunkt i perioden efter barnets fødsel.

Der vil i den situation være 48 uger med ret til løn eller dagpenge, som man kan disponere over.

 

Uger med sædvanlig løn:

 

 

 

Uger på dagpenge:

 

Eksempel 1

Mor:

14 uger

6 uger + 6 uger

20 uger

Far:

2

 

Eksempel 2

Mor:

14 uger

6 uger + 6 uger

13 uger

 

Far:

 

2

 7 uger

 

Eksempel 3

Mor:

14 uger

6 uger

13 uger

 

Far:

2

 7 uger + 6 uger

 

Eksempel 4

Mor:

14 uger

6 + 3 uger

13 uger

 

Far:

 

2

7 + 3 uger

 

Eksempel 5

Mor:

14 uger

6 + 3 uger

7 uger

 

Far:

 

2

7 + 3 uger

6 uger

 

 Eksempel 6

Mor:

14 uger

6 + 3 uger

7 uger

 

Far:

 

2

 

7 + 3 uger

6 uger

Hvornår kan begge forældre med god ret hæve fuld løn i de 12 uger?

FTF skriver i ”Fagligt Nyhedsbrev” den 24. november 2002, at der med den nye aftale ikke var lagt op til, at arbejdsgiverne skulle have nye, store udgifter til løn under barselsorlov. Derfor har de tre store FTF områder: Kommunerne, Staten og Finansområdet hver især indgået aftaler om, at moren og faren ikke begge kan få fuld løn under samme overenskomstområde i de lønnede uger ud over morens 14. uger.

Begge forældre kan dog hæve løn i 12 uger, hvis de er ansat på hver sin overenskomst,hvis moren f.eks. er lærer, og faren arbejder i en bank, og de dermed er i hvert sit overenskomstområde.

Man skal huske, at den samlede periode med dagpengeret (de 52 uger) bliver reduceret i forhold til begge forældres brug af orlovsmulighederne.