Spørgsmål & Svar Barsel

Diverse

Gruppelivsforsikringen og orlov uden løn.

Barselsorlov uden løn:
Fra 1. april 2006 er man fuldt ud omfattet af Aftale om gruppelivsforsikring for lærere m.fl. i barselsorlovsperioden på dagpenge. Man skal ikke længere betale for gruppelivsforsikring i dagpengeperioden.

Barselsfond

Alle kommuner har siden den 1. januar 2007 haft pligt til at etablere en barselsudligningsfond, så udgifterne til barsel dækkes kollektivt på tværs af arbejdspladserne i kommunen. Fonden vil være med til at sikre, at arbejdspladser med mange kvinder ikke selv skal dække udgifterne ved barselsorlov, men at alle områder i en kommune er med til det. Det skulle blandt andet også gerne medvirke til at sikre kvindelige ansøgere større mulighed for ansættelse.

Fagforeningskontingent.

Man kan ansøge Danmarks Lærerforening om kontingentnedsættelse i den periode, hvor man modtager dagpenge. Det er ikke muligt, at få bevilget nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft, så det vil være fornuftigt at være i god tid med sin ansøgning. Der ansøges om kontingentnedsættelse ved at sende en mail til medlemsservice@dlf.org . Oplys navn og medlemsnummer, (evt. cpr.-nummer), samt den periode, hvor du forventes at modtage dagpenge.

Optjening af lønanciennitet under barselsorlov iht. bestemmelserne om funktionsløn i overenskomstens § 5 (den automatiske oprykning efter henholdsvis 4, 8 og 12 år)?

Medregnes en periode med barselsorlov uden løn (men på dagpenge) i ancienniteten?

Det fremgår af aftalen om beskæftigelsesanciennitet for kommunalt ansatte § 3, stk. 3, pkt. 5, at barsels- og adoptionsorlov uden løn medregnes i lønancienniteten jf. lov om ligebehandling af mænd og kvinder.

En barselsorlov på dagpenge medregnes således i lønancienniteten.