Arbejdsmiljø Stress

Psykologhjælp - Hvor skal du henvende dig?

I tilfælde af du har brug for psykologhjælp, skal du rette henvendelse til din skoleleder.

Det er skoleledelsen der beslutter om, du skal henvises til en psykolog. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores sagsbehandler Karsten Jørgensen