Arbejdsmiljø Stress

Pauser hvor vi lader op

Formålet med værktøj, i hæftet her, er at øge bevidstheden om, hvordan I anvender pauser i arbejdsdagen og give mulighed for at bruge pauserne mere bevidst som værn mod stress

Pauser, som er nævnt i hæftet her, er i denne tekst et begreb, som betegner muligheden for at skabe pusterum og perioder til mental opladning i hverdagen. Begrebet er ikke identisk med lignende udtryk i arbejdsmarkedsparternes aftaler