Arbejdsmiljø Stress

Møder der skaber mere klarhed

Gennem møderne inspirerer vi hinanden, finder løsninger, træffer valg og tager beslutninger sammen.

Folderen kan blandt andet bruges til at blive klogere på hvordan vi får diskuteret og tilkendegivet individuelle holdninger, så møder bliver en hjælp i arbejdet.

Læs mere her