Arbejdsmiljø Samarbejde

Stærke samarbejdsrelationer

Denne folder henvender sig især til ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer af MED-udvalget, men alle, der er engageret i stærke samarbejdsrelationer, kan læse med.

Hovedfokus i social kapital er ikke blot ”at have det godt sammen”, men at udnytte de stærke relationer til at løse den fælles opgave bedst muligt: effektivt, innovativt og med høj kvalitet.


Både forskning og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode sociale relationer på arbejdspladsen især kan kendes på tre ting – ofte omtalt som ”de tre diamanter”:

• En høj grad af indbyrdes tillid i hele organisationen.

• En oplevelse af retfærdighed - ”at tingene går ordentligt til”.

• En evne til at samarbejde godt om kerneopgaven.

Læs mere i folderen her