Arbejdsmiljø Samarbejde

Kom videre med social kapital

Grundtanken i begrebet social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i organisationen på én gang kan gavne både kvalitet og effektivitet samt trivsel og godt arbejdsmiljø.

Indsatsen for at øge den sociale kapital står og falder med god ledelse. Folderen kan give dig og din leder ny inspiration til dette arbejde – og et endnu skarpere blik for den afgørende rolle, du og dine lederkolleger spiller i processen. 

Læs folderen her