Arbejdsmiljø Psykisk

Teamarbejde i skolen

I dette hæfte beskrives ikke alene de muligheder, som teamarbejde kan tilføre skolen, men der gives også konkrete anvisninger på, hvilke metoder skolen og teamet kan tage i brug, når teamarbejdet skal organiseres.

Klik her for at læse folderen: Teamarbejde i skolen