Kredsen Velkommen til nye medlemmer

Startmedlemsskab

Startmedlemskab Danmarks Lærerforening har besluttet at indføre et Startmedlemskab
Startmedlemskab

 

Startmedlemskabet indebærer generelt, at personer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, bevilges 50 % kontingentnedsættelse i de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen jvf. vedtægterne. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.