Kredsen Velkommen til nye medlemmer

Kontingent fradrag

Loftet for skattefradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 3.000 kroner til 6.000 kroner med virkning fra 2015.
Fradrag

Folketinget har vedtaget at hæve loftet for skattefradrag af fagforeningskontingent fra 3.000 kr. til 6.000 kr.

Betaler du mere end 3.000 kr. i kontingent på årlig basis, kan du allerede nu selv forhøje fradraget på din forskudsopgørelse for 2015. 

Hvis du ønsker at benytte dig af fradraget i løbet af 2015, kan du rette din forskudsopgørelse på skat.dk´s hjemmeside.
Alternativt vil det korrekte fradrag blive indregnet i din årsopgørelse for 2015.