Kredsen Velkommen til nye medlemmer

Kontingent

Her ser du en oversigt over kontingentet for alle medlemmer pr. 1. januar 2018.
Kontingent

Er du lærer eller børnehaveklasseleder betaler du pr. måned ialt kr. 572. Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 359,00

DLF        kr. 213,00

Ialt         kr. 572,00

Dit kontingent overføres af Assens Kommune via din løn.

Er du psykolog eller tale/høre vejleder, betaler du pr. måned ialt kr. 572. Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 359,00

DLF        kr. 213,00

Ialt         kr. 572,00

Dit kontingent overføres af Assens Kommune via din løn.

Er du særlig medlem af Vestfyns Lærerkreds, betaler du pr. måned ialt kr. 198,00. 

Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 104,00

DLF        kr.   94,00

Ialt         kr. 198,00

Kontingentet betales via en fast månedlig overførsel fra din bank.

Når du går på pension, overføres du til pensionistfraktionen. Se hvad du betaler som pensionist eller efterlønsmodtager her