Kredsen Pensionister

Pensionistudvalget

Der er i Vestfyns Lærerkreds nedsat et pensionistudvalg. Udvalget tilrettelægger årets aktiviteter.
Sprogoe Pensionist Tur 2012

De 4 personer, der er valgt er:

Maja Ruengkratok

Niels Lauridsen

Poul Løvschal

Bjarne Sørensen

Der afholdes 4 arrangementer om året:

2 foredragseftermiddage (forår og efterår)

1 sommerudflugt med bus

1 julearrangement på Gl. Avernæs

Når tiden nærmer sig, sender pensionistudvalget indbydelser ud på mail til ovenstående arrangementer.