Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.
Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i årets første kvartal.  Der indkaldes til generalforsamling med minimum 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og ved udsendelse af skriftlig meddelelse til medlemmer uden fast tjenestested.

Klik her for at se:

Er du intereseret i at læse referaterne før 2016, er du velkommen til at kontakte Astrid Sørensen.