Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.
Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i årets første kvartal.  Der indkaldes til generalforsamling med minimum 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og ved udsendelse af skriftlig meddelelse til medlemmer uden fast tjenestested.

Generalforsamlingen for 2018 finder sted den 14. marts kl. 16 på Glamsbjergskolen.

Klik her for at se:

Er du intereseret i at læse referaterne før 2017, er du velkommen til at kontakte Astrid Sørensen.