Arbejdsmiljøpolitik i Vestfyns Lærerkreds

Kredsens arbejdsmiljøpolitik tager udgangspunkt i Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøpolitik, som den er formuleret i ”Det mener Danmarks Lærerforening om arbejdsmiljø”.
Arbejdsmiljoepolitik

 

Medlemmerne skal sikres det højest mulige niveau for sundhed, trivsel og sikkerhed i det

fysiske, psykiske og sociale miljø på skolerne.

 • Vi arbejder for at fastholde, at arbejdsmiljøet forbliver lovreguleret, og at overholdelsen af regler kontrolleres og håndhæves af Arbejdstilsynet.
 • Vi arbejder for at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, herunder arbejdsbetinget stress.
 • Vi arbejder for en afprivatisering, synliggørelse og legitimering af arbejdsmiljøforholdene på skolerne.
 • Vi arbejder for, at der på den enkelte skole udarbejdes retningslinjer med en præcis vejledning for håndtering af stress, herunder anmeldelse af stress som en arbejdsskade.
 • Vi arbejder for, at der på den enkelte skole udarbejdes retningslinjer med en præcis vejledning for håndtering af voldsepisoder, herunder akut krisehjælp.
 • Det er vores politik, at politianmeldelse af voldsepisoder skal foretages af arbejdsgiveren.
 • Det er vores politik at alle arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker skal anmeldes.
 • Vi arbejder for, at lovgivning på arbejdsmiljøområdet bliver kendt og overholdt.
 • Vi arbejder for at skabe en tæt tilknytning til skolernes sikkerhedsrepræsentanter, herunder at opkvalificere det fælles arbejde gennem et årligt møde mellem kreds og SR for at sikre erfaringsudveksling, samt ved at videreformidle kursustilbud.
 • Vi anbefaler, at sikkerhedsrepræsentanten vælges blandt kredsens medlemmer, og at TR og sikkerhedsrepræsentanten får et fastlagt samarbejde.
 • Vi arbejder for en større synlighed omkring arbejdsmiljø bl.a. ved at vurdere medlemmernes aktuelle arbejdsvilkår ved den årlige generalforsamling

 

Kredsstyrelsen