Kredsen AMR

MED-systemet

De fleste kommuner og regioner har indgået en MED-aftale, som følger de overordnede retningslinjer, der er aftalt i KTO og KL's rammeaftale for samarbejdet.
Amr Medudvalg

Det betyder, at man i kommunen har aftalt, hvordan man skal organisere samarbejdet om arbejdsmiljøet. Denne aftale kan aldrig give ringere forhold end det, der står i loven.  Det skal være beskrevet i MED-aftalen, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet er organiseret. Læs MED-aftalen for Assens kommune her

Hvis der ikke er en MED-aftale skal arbejdet organiseres som det er fastlagt i arbejdsmiljøloven.