Dialogpapir skoleår 2018/2019

Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notatet beskriver hvordan Assens Kommune efter drøftelse med Vestfyns Lærerkreds, har valgt at forvalte arbejdstidreglerne i skoleår 2018/2019
Arbejdstidsaftale

Klik her for at læse om de nye arbejdstidsregler for skoleåret 2018/2019